Het Warmtetransitie Werkplan

Wij werken aan de hand van het Warmtetransitie Werkplan. Dit plan definieert de verschillende fases waarin uw gemeente zich kan bevinden met betrekking tot vijf verschillende thema’s. Het plan ondersteunt bij het doelgericht beantwoorden van uw vragen.

Vragen kunnen variëren van technische oplossingen, de financierbaarheid ervan voor bewoners, marktordening en governance modellen. De mate waarin een bepaalde expertise gevraagd is, hangt af van de fase waarin de transitie zich bevindt. Het onderstaande schema presenteert de verschillende kaders per fase van de warmtetransitie waarbinnen uw vragen kunnen vallen.

Het Gelders Expertteam Warmte biedt advisering en ondersteuning op de volgende vijf thema’s:

  • Energie- en warmtetechnische aspecten
  • Financieel-economische haalbaarheid
  • Juridisch, planologisch en vergunningen
  • Governance en marktordening
  • Politieke en bestuurlijke besluitvorming

Onze werkwijze

  1. Wanneer u als deelnemende Gelderse gemeente een vraag heeft, dient u uw vraag in via ons vragenformulier op de website door op “stel uw vraag” te klikken. U kunt het werkplan gebruiken om uw vraag te categoriseren en te formuleren.
  1. Wij nemen telefonisch contact met u op om uw vraag te verifiëren.
  1. Wij formuleren een voorstel tot ondersteuning en schatten wij in hoeveel inzet er vereist is vanuit het Expertteam. Hierbij wordt ook gekeken naar de geschatte inzet van de gemeente zelf.
  1. De aanbieding wordt bij u als gemeente geverifieerd.
  1. De aanbieding wordt ter goedkeuring bij de provincie voorgelegd.

Waarvoor is het Expertteam Warmte precies bedoeld?

Het Expertteam Warmte is bedoeld om u als Gelderse gemeente te helpen de juiste stappen te zetten op het juiste moment in de warmtetransitie. We adviseren en ondersteunen u op inhoudelijke en procesmatige thema’s, maar voeren geen onderzoeken uit. Ter illustratie: u kunt het Expertteam Warmte vragen om een PAW-aanvraag te reviewen, maar niet om de PAW-aanvraag volledig op te stellen.

Stel uw vraag